Malmö, Tandvårdshögskolan, Carl Gustavs väg 34

Diplomkurs Oral patologi – Från biopsi till PAD

Att öka kunskapen om vanliga och viktiga oralpatologiska tillstånd och deras behandling. Skapa förståelse för det kliniska förloppet av olika lesioner genom att öka kunskapen om vad som sker på vävnadsnivå. Genomgång av lab-rutiner för att ge ökad förståelse för vad som sker med inskickade biopsier, allt för att underlätta samarbetet med oralpatologen i den kliniska vardagen.


Kursplan 

 • Remisskrivning, biopsitagning, provhantering och rutiner för PAD
 • Normalhistologi
 • Patogenes, diagnostik och behandling avseende:
  – Slemhinnesjukdomar
  – Infektioner
  – Blåsor och sår
  – Vita och röda
  – Precanceroser och cancer
  – Bensjukdomar
  – Odontogena tumörer och cystor
  – Spottkörtelsjukdomar
 • Examination


Alla kurser från
STF

 • 29 mar - 01 apr   2022
 • Gunnar Warfvinge Pia Lindberg Liv Kroona Anna Ljunggren Samtliga från avdelningen för Oral patologi, Malmö universitet
 • Sveriges Tandläkarförbund