Göteborg, Hotel Riverton

Diplomkurs Oral patologi

Målet med kursen är att fördjupa kunskapen inom viktiga oralpatologiska tillstånd och översiktligt beröra deras behandling. Kursen avser att innefatta Socialstyrelsens specialistspecifika delmål inom kunskapsområdet Oral patologi för flera specialiteter.

 • Biopsiteknik samt finnålspunktion
 • Molekylärpatologi
 • Hårdvävnadssjukdomar
 • Spottkörtelsjukdomar
 • Potentiellt maligna och maligna slemhinnesjukdomar
 • Benigna tumörer och reaktiva förändringar
 • Verrukösa och pigmenterade förändringar
 • Inflammatoriska slemhinnesjukdomar och orala infektionssjukdomar
 • Examination


Alla kurser från
STF

 • 12 maj - 15 maj   2020
 • Jenny Ohman DDS Phd med medarbetare, Avdelningen for Oral medicin och Patologi, Odontologiska institutionen, Sahlgrenska akademin
 • Sveriges Tandläkarförbund