Stockholm, Långholmen Hotell & Restaurang

Diplomkurs Orofacial medicin Patienter med särskilda behov

En stor del av befolkningen uppvisar kroniska sjukdomar, psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar. Inte minst gäller detta den allt större gruppen äldre patienter. Tandvården behöver stärka sin kunskap om orsaker och konsekvenser av människors sjukdomar och funktionsnedsättningar för att kunna ge ett optimalt odontologiskt omhändertagande och delta i ett multiprofessionellt samarbete. Kursen avser att uppfylla Socialstyrelsens specialistövergripandedelmål (SÖ 3, SÖ 7, SÖ 9) samt innefatta specialistspecifika delmål inom kunskapsområdet orofacial medicin för flera specialiteter.

 • Att leva med funktionsnedsättning – tarmsvikt
 • Samband allmän och oral hälsa
 • Svårigheter att äta
 • Anpassat odontologiskt omhändertagande
 • Muntorrhet, påverkan av det orala mikrobiomet
 • Multiprofessionella team
 • Kariessjukdomen anpassning av åtgärder
 • Hälsofrämjande insatser på populationsnivå
 • Neuropsykiatriska diagnoser och autism
 • Kognitiva brister och anpassning av pedagogik och bemötande
 • Vårdambitionsnivåer i livets skeden
 • Autonomi och juridiken
 • Examination


Alla kurser från
STF

 • 17 feb - 19 feb   2020
 • Kåre Buhlin övertandläkare docent, Göran Friman, tandläkare ,med dr, Pia Gabre övertandläkare, docent, Gertrud Naess Svensson, kvalitetschef, Jessica Persson, projektledare TAIK (Tandhygienist i kommun), Pia Skott, övertandläkare forskningschef, Inger Wårdh, övertandläkare, docent m.fl.
 • Sveriges Tandläkarförbund