Uppsala, Specialisttandvården Kaniken

Diplomkurs Öron-, näsa-, halssjukdomar

Du som kursdeltagare får fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper i öron-, näs- och halssjukdomar (ÖNH), med fokus på multidisciplinärt samarbete. Kursen avser att uppfylla Socialstyrelsens specialistspecifika delmål inom kunskapsområdet ÖNH för flera specialiteter.

 • Den moderna ÖNH-specialitetens sjukdomspanorama. Undersökningsmetoder
 • Lukt och smak
 • Akuta tillstånd inom ÖNH
 • Infektionssjukdomar inom ÖNH – hur diagnosticera och behandla? Behövs antibiotika? När krävs kirurgisk behandling?
 • Näs- och bihålesjukdomar
 • Snarkning och sömnapné – diagnostik och behandling
 • ÖNH-åkommor i barnaåren: etmoidit, körtel bakom näsan, rör i trumhinnan
 • ÖNH-tumörer. Symptom, diagnostik och behandling. Rehabilitering – tandläkarens roll
 • Sväljningsproblem
 • Spottkörtelsjukdomar – ÖNH-läkarens roll
 • Traumatologi – ett samarbetsfält mellan specialiteter
 • Differentialdiagnostik ”öronsmärtor”, ”bihålevärk”
 • Gränsområden ÖNH och odontologi
 • Huvud- och halstumörer med rekonstruktionsaspekter
 • Öronproblem med kirurgi och implantat
 • Förevisning av praktiska moment såsom fiberskopi, ÖNH status och trakeotomi/koniotomi
 • Yrsel Examination


Alla kurser från
STF

 • 18 mar - 20 mar   2020
 • Mats Holmström, professor, Stockholm, Petter Gavelin, käkkirurg, Uppsala och Leif Nordang, docent ,Uppsala.
 • Sveriges Tandläkarförbund