Digital Online

Diplomkurs Öron-, näsa-, halssjukdomar

Kursen erbjuder fördjupning inom det till odontologin nära angränsande medicinska specialistområdet öron-näs-hals avseende sjukdomstillstånd som involverar båda disciplinerna. Frågeställningar som förekommer ofta hos tandvårdspatienter eller kan ha betydelse för utredning och behandling kommer att tas upp.

Kursplan

 • Orientering i huvudet och halsens funktionella anatomi och fysiologi
 • Inflammatoriska tillstånd i luftvägen hos barn och vuxna
 • Infektioner i huvud och hals med relation till munhåla och luftvägar
 • Neurogena tillstånd såsom facialispares och yrsel
 • Hörselpåverkan hos barn och vuxna, orsak och rehabilitering
 • Mellanörats sjukdomar
 • Utredning av tumörer i huvud och halsområdet
 • Heshet och sväljsvårigheter
 • Sömnrelaterade andningsstörningar hos barn och vuxna
 • Ansiktstraumatologi
 • Examination


Alla kurser från
STF

 • 16 mar - 19 mar   2021
 • Johan Hellgren, docent / överläkare specialist i ÖNH-sjukdomar, med medarbetare, Göteborg
 • Sveriges Tandläkarförbund