Göteborg, Hotel Riverton

Diplomkurs Öron-, näsa-, halssjukdomar

Kursens ändamål är att ge fördjupning inom det angränsande medicinska specialistområdet öron-näsa-hals, avseende sjukdomstillstånd som involverar både medicin och odontologi. Vilka frågeställningar förekommer ofta hos tandvårdspatienter och vad kan de ha för betydelse för utredning och behandling?

 • Orientering i huvudet och halsens funktionella anatomi och fysiologi
 • Inflammatoriska tillstånd i luftvägen hos barn och vuxna
 • Infektioner i huvud och hals med relation till munhåla och luftvägar
 • Neurogena tillstånd såsom facialispares och yrsel
 • Hörselpåverkan hos barn och vuxna, orsak och rehabilitering
 • Mellanörats sjukdomar
 • Utredning av tumörer i huvud och halsområdet
 • Heshet och sväljsvårigheter
 • Sömnrelaterade andningsstörningar hos barn och vuxna
 • Ansiktstraumatologi
 • Kunskapsprov
Föreläsare

Johan Hellgren, docent / överläkare specialist i ÖNH-sjukdomar, med medarbetare, Göteborg.

Kontakt

Vill du veta mer?
Kontakta oss på Tandläkarförbundets kursverksamhet.
Sofia Ekenberg på 08-6661544 eller Cecilia Karlsson på 08-6661543.
Eller maila till oss på kurs@tandlakarforbundet.se
Fakturafrågor ekonomi@tandlakarforbundet.se

Målgrupp

Tandläkare

 Alla kurser från
STF

 • 26 nov - 29 nov   2019
 • Johan Hellgren, docent / överläkare specialist i ÖNH-sjukdomar, med medarbetare, Göteborg. 
 • Sveriges Tandläkarförbund