Huddinge, Institutionen för Odontologi

Diplomkurs Ortodonti och Käkortopedi

Kursen ger tandläkaren fördjupad kunskap i bettutveckling för att i tid kunna diagnostisera avvikelser och vid optimal tidpunkt själv behandla eller konsultera ortodontist. Kursdeltagarna har möjlighet att ta med sig foton eller studiemodeller på egna patienter för diskussion. Kursen ger en bred översikt av behandlingsbehov, behandlingsmål, prognos och komplikationer samt olika aspekter på att leva med kraniofaciala syndrom. Behandlingsmetoder och aktuell ortodontisk forskning ingår också.

 • Tandreglering – till vem, och till vilken nytta?
 • Bettutveckling – från primärt till permanent bett
 • Behandlingsmål, prognos och komplikationer i samband med ortodontisk behandling
 • Diagnos och terapiplanering
 • Patientfall behandlade med olika metoder
 • Ortodontins roll i multidisciplinära behandlingar
 • Genomgång av kursdeltagarnas egna patientfall
 • Nya material och behandlingstekniker
 • Vävnadsreaktioner vid ortodontisk behandling
 • Vårdprogram inom LKG-vården, med fokus på ortodontistens roll
 • Kunskap om vanligt förekommande kraniofaciala syndrom?
 • Examination


Alla kurser från
STF

 • 23 nov - 27 nov   2020
 • Agneta Karsten, docent, Marie Pegelow, med dr. samt ortodontister vid avdelningen för ortodonti och kliniken för tandreglering på Karolinska Institutet, Stockholm
 • Sveriges Tandläkarförbund