Malmö, Radisson Blu Malmö

Diplomkurs Ortodonti Schola Ortodontica

Målet med kursen är att ge grundläggande teoretiska kunskaper i modern ortodonti. Diagnostik och behandling i det primära bettet, växelbettet och det permanenta bettet samtden vuxna patienten. Allmäntandläkarens roll avseende bevakning av bettutvecklingen och bedömning av behandlingsbehov. Vad är normal bettutveckling och vad är avvikande? När ska interceptiva åtgärder sättas in?

 • Evidensbaserad ortodonti
 • Diagnostik, journalföring, panorama och profilröntgen
 • Behandlingsindikationer
 • Bettavvikelser i olika åldrar – vad bör åtgärdas och när kan man avvakta?
 • När ska jag konsultera ortodontist?
 • Bettavvikelser från primära bettet fram till sena tonåren, bl.a. unilateraltkorsbett, postnormala bett, eruptionsavvikalesr, retinerade och ektopiska hörntänder, övertal, undertal, trauma m.m.
 • Diskussioner utifrån behandlade fall
 • Biomekanik
 • Behandlingsprinciper vid avtagbar apparatur
 • Behandlingsprinciper vid fast apparatur
 • Behandling med Invisalign
 • Kooperationsproblem och behandlingsmotivation
 • Uppkomst och prevention av oönskade bieffekter i samband med fast apparatur
 • Retention och recidiv, retentionsapparaturer, komplikationer, sena trångställningar i underkäksfronten och visdomständernas roll
 • Allergiska reaktioner av ortodontiska material
 • Tandreglering av vuxna patienter
 • Preprotetisk ortodonti
 • Samarbete ortodontist, allmäntandläkare och övriga specialister
 • Bettfysiologiska besvär i relation till ocklusion och ortodontisk behandling
 • Ortodontisk och kirurgisk behandling av basala bettavvikelser
 • Oral apparatur vid behandling av snarkning och sömnapné
 • Pre- och postnatal ansiktsutveckling, LKGspaltutveckling och vård av patienter med LKG
 • Examination


Alla kurser från
STF

 • 10 okt - 14 okt   2022
 • Liselotte Paulsson, docent, Malmö, Sofia Petrén, docent, Malmö, Mikael Sonesson, docent, Malmö, Anna-Paulina Wiedel, odont. dr, Malmö, Diana Girdo, övertandläkare, Malmö, Sasan Naraghi, odont. dr, Växjö
 • Sveriges Tandläkarförbund