Malmö, Lilla Aulan, Medicinsk Forskningscentrum, SUS ingång 5

Diplomkurs Parodontologi

Parodontit är en komplex sjukdom såväl beträffande etiologi och patogenes men också i relation till andra sjukdomar. Parodontit kan ofta behandlas med framgång, vilket är glädjande då implantatbehandling på denna patientgrupp är förenat med en ökad komplikationsrisk. Det bedrivs intensiv forskning inom parodontologin och kursen syftar till att ge bred inblick och uppdatering i ämnet.

Kursplan

 • Ämnet parodontologi i perspektiv
 • Epidemiologi: nationellt och globalt
 • Etiologi och patogenes, riskfaktorer och kopplingen mellan parodontit och allmänsjukdomar
 • Den parodontala undersökningen, diagnostik
 • Ny klassificering 2018 av parodontala sjukdomar och tillstånd
 • Terapiplanering och behandlingsstrategier
 • Icke-kirurgisk behandling
 • Kirurgisk behandling: fickreduktion och regenerativ behandling
 • Upprätthållande behandling
 • Peri-implantit: skillnader och likheter med parodontit, behandling
 • Protetisk rehabilitering i parodontalt försvagade bett
 • Teamet roll i parodbehandlingen, kommunikation och motivation
 • Falldiskussioner
 • Examination


Alla kurser från
STF

 • 24 feb - 28 feb   2020
 • Björn Klinge, professor, spec i parodontologi, Malmö, Daniel Jönsson, docent, spec i parodontologi, Malmö, Lars-Åke Johansson, Odont Dr, Spec i parodontologi och protetik, Halmstad, Aleksandar Milosavljevic, Odont Dr, tandläkare, Malmö, Daniel Nebel, Odont Dr, spec i parodontologi, Halmstad, Helena Nilsson, Odont Dr, spec i parodontologi, Halmstad, Ann-Marie Roos Jansåker, Odont Dr, spec i parodontologi, Karlskrona, Shariel Sayardoust, Odont Dr, spec i parodontologi, Jönköping, Claes Virdeborn, spec i parodontologi, Malmö, Rahi Arian, spec i parodontologi, Örebro, Susann Lindgren, leg tandhyg, Halmstad
 • Sveriges Tandläkarförbund