Digital Online

Diplomkurs Pedagogik

Kan du bli mer professionell i din kommunikation? På vilket sätt ska information och kunskap förmedlas, presenteras och spridas för att öka motivation, engagemang och deltagande? Varje deltagare får chansen att praktisera sina nyvunna kunskaper individuellt med feed back.

Kursen avser att uppfylla Socialstyrelsens specialistövergripande delmål SÖ 3.

 • Att kunna presentera och förklara odontologisk information på ett tydligt och tillgängligt sätt såväl muntligt som skriftligt
 • Olika kommunikationsformer; föreläsningar, seminarier, praktiska övningar
 • Tal och kroppsspråk vid muntlig presentation
 • Bild och text med dator och projektorer vid presentationer
 • Kunna planera och genomföra undervisning till olika målgrupper
 • Övningar med individuell feedback, enklare intervjuer. Att framföra budskap snabbt och effektivt
 • Att kunna handleda och instruera kollegor och andra medarbetare
 • Principer för att nå fram med syfte och budskap
 • Videospegling som verktyg
 • Aktiverande undervisningsformer: ALC (active learning classrooms), PBL, Grupparbete, Casemetodik, grupparbete, bikupa mm
 • Slutdiskussion, examination


Alla kurser från
STF

 • 17 mar - 19 mar   2021
 • Svante Axelsson, pedagogisk utvecklare, Uppsala Geir Gunnlaugsson, pedagogisk utvecklare, Uppsala
 • Sveriges Tandläkarförbund