Jönköping, Kulturhuset Spira

Diplomkurs Pedodonti

En fördjupningskurs i dagens barn- och ungdomstandvård. Kursen avser att bl a innefatta delar av Socialstyrelsens kompetenskrav för de övergripande målen.

Kursplan 

 • Barns typiska utveckling samt barnet som tandvårdspatient
 • Barn som far illa; förhållanden och tecken på att barn far illa, risk- och skyddsfaktorer
 • Hur hantera situationer i barn- och ungdomstandvården med fokus på smärtkontroll, sedering och narkos?
 • Barn och unga med kronisk sjukdom och funktionsnedsättning
 • Barnkonventionen och barnkompetens
 • Traumatiska tandskador hos barn och unga
 • Tandutvecklings- och eruptionsstörningar i primära och permanenta bettet
 • Bettfysiologi för barn och unga
 • Karies och kariesprevention i primära och permanenta bettet
 • Dental erosion hos barn och unga
 • Gingivit och parodontit hos barn och unga
 • Vanliga oralmedicinska tillstånd hos barn och unga och deras behandling
 • Fallpresentationer med diskussion
 • Examination

Kursen ges i samarbete med Odontologiska Institutionen,
Folktandvården, Region Jönköpings länAlla kurser från
STF

 • 12 okt - 15 okt   2020
 • Helén Isaksson, odont. dr, övertandläkare, Anna Lena Sundell, med. dr, övertandläkare, Johanna Norderyd, PhD, övertandläkare, Anna Nydell Helkimo, övertandläkare, Helena Anjou övertandläkare, Kristian Havsed, övertandläkare, Marie Hansson, tandhygienist, samtliga vid Odontologiska institutionen Region Jönköping, Marie Proczkowska MD PhD. barn och ungdomspsykiater, leg psykoterapeut
 • Sveriges Tandläkarförbund