Göteborg, Konferenscentrum Wallenberg

Diplomkurs Protetik

Kursen riktar sig till dig som vill uppdatera och fördjupa dina kunskaper inom området Oral protetik. Målet med kursen är att med en vetenskaplig förankring förmedla aktuell teori och kliniskt handhavande inom protetik. Patientfall kommer att diskuteras och det finns utrymme att ta med egna fall för diskussion. Kursen kommer att beröra punkterna i kursplanen.

 • Undersökning, diagnostik.
 • Protetisk terapiplanering, prognosbedömning
 • Materialkunskap, metaller och keramer
 • Biomekanik
 • Tandstödd protetik
 • Implantatstödd protetik
 • Protetik på den rotfyllda tanden
 • Slitagebett
 • Protetik i det unga bettet
 • Protetik i det parodskadade bettet
 • Avtagbar protetik
 • Akut protetik
 • Helkeramik
 • Minimalinvasiv protetik
 • Digital avtryckstagning
 • Det digitala flödet
 • Entandsluckan
 • Protetiska komplikationer
 • Uppföljning av implantatpatienten
 • Frågestund och fallpresentation
 • Examination


Alla kurser från
STF

 • 16 nov - 20 nov   2020
 • Sargon Barkarmo, odont. dr, Jan-Anders Ekelund, övertandläkare, Mandana Hadjikhani, övertandläkare, Viktoria Stenport, professor, Lars Hjalmarsson, odont. dr, övertandläkare, Torsten Jemt, professor, Jan Kowar, övertandläkare, doktorand, Tomas Nelsén, övertandläkare, Nils Löfgren, Sheida Nilson, samtliga specialister i Oral protetik Brånemarkkliniken, Göteborg. Malin Olsson, ST-tandläkare, doktorand, Göteborg, Jenny Petersson specialist oral protetik Borås. Anna Örnhall Britse, specialist i parodontologi, Brånemarkkliniken, Göteborg.
 • Sveriges Tandläkarförbund