Malmö, Radisson Blu Malmö

Diplomkurs Protetik

Oral protetik är ett område i stark och snabb utveckling. Den här kursen kommer ge kunskap och fakta baserad på vetenskap och kliniska uppföljningar, utvärderingar och erfarenheter för att du ska kunna utvecklas som tandläkare och växa i omhändertagandet av patienterna.

 • Utredning, diagnostik, behandlingsbehov
 • Terapiplanering och falldiskussioner
 • Avtagbar protetik inkl. overdenture
 • Materialval och utformning vid fast protetik
 • Implantat av kliniskt intresse
 • Entandsluckan
 • Tandslitage
 • Keramer
 • Protetik i det unga bettet
 • Digitaliseringens processer
 • Protetik och ortodonti: interdisciplinärt samarbete
 • Endodontiska synpunkter
 • Protetik vid parodontalt skadade bett
 • Avvikande reaktioner mot dentala material
 • Kariologiska synpunkter
 • Protetik i det äldre bettet
 • Pelare – vilken utformning och vilka material ska man välja?
 • Patientens upplevelse
 • Aktuell forskning
 • Examination


Alla kurser från
STF

 • 03 okt - 07 okt   2022
 • Per Vult von Steyern, professor, Malmö universitet Christel Larsson, docent, Malmö universitet Helena Fransson, docent, Malmö universitet Pernilla Larsson-Gran, docent, Malmö universitet Anders Hedenbjörk Lager, lektor, Malmö universitet Eva-Karin Korduner, lektor, Malmö universitet Ann Wennerberg, professor, Göteborg Jan Kowar, överlandläkare, Göteborg Björn Gjevold, övertandläkare, Lund Göran Stegersjö, övertandläkare, Lund Emma Gardell, övertandläkare, Lund Gunilla Pousette Lundgren, övertandläkare, Stockholm Daniel Nebel, övertandläkare, Halmstad Diana Girdo, övertandläkare, Malmö
 • Sveriges Tandläkarförbund