Uppsala, Specialistkliniken Kaniken och Elite Hotel Aqademia

Diplomkurs Protetik

Deltagarna får baskunskaper, en uppdatering och en överblick inom ämnesområdet oral protetik. Lär dig att utveckla en systematik vid utredning och terapiplanering av patienter med behov av protetiska ersättningar. Skaffa dig en ökad kunskap om restbettets orala rehabiliteringskapacitet. Skapa rekonstruktion på vetenskaplig grund.
 • Det orala handikappet och indikationer för protetisk behandling
 • Kunna värdera och tillämpa metoder för undersökning och diagnostisering som används inom oral protetik
 • Multidisciplinär terapiplanering och tillsammans prognostisera rehabiliteringen
 • Slitage- och erosionsskadade bett. När profylax och intervention?
 • Konventionell, implantatburen, avtagbar protetik. Stiftförankring
 • Protetik i det parodontalt skadade bettet där orsaken kan vara belastning, parodontit etc.
 • Peri-implantit, diagnostik, frekvens och behandling
 • Materialkunskap med fokus på ny kunskap kring keramer
 • Olika cements indikationsområden
 • Att värdera nya tekniker och nya material
 • Aspekter på naturtrogen protetik
 • Protetik i det unga bettet och agenesier
 • Digitalisering som: Virtuell terapiplanering med hjälp av CT och Scanning, var står vi idag?
 • Kunna bedöma hur protetisk rehabilitering påverkar patientens talfunktion
 • Uppvisa översiktlig kunskap om protetisk rehabilitering vid rekonstruktion av vävnad som förloras på grund av sjukdomar eller tillstånd i tänder, käkar eller angränsande vävnader
 • Examination


Alla kurser från
STF

 • 20 apr - 24 apr   2020
 • Tomas Josefsson, odont dr. Luleå Torsten Jemt, professor, Göteborg Annika Torbjörner, övertandläkare, Karlstad Per Vult von Steyern, docent, Malmö Alf Eliasson, odont dr och övertandläkare, Örebro Susanna Segerström, med dr. övertandläkare, Uppsala Johan Segerström, övertandläkare, Uppsala Robert Nedelcu, specialisttandläkare, Stockholm
 • Sveriges Tandläkarförbund