Malmö, Quality Hotel View

Diplomkurs Psykologi / psykiatri

Kursen lyfter fram den psykologi och psykiatri som kan vara av nytta för dig i ditt arbete som tandläkare. Denna diplomkurs motsvarar samtliga specialiteters Specialitetsspecifika delmål 1.

  • Första kursdagen fokuserar på vanliga problem som egentligen inte behöver vara ”sjuka”. Allt från tandvårdsskräck, ångest till stressrelaterade
  • problem. Vi kommer också in på placebo och dess syster nocebos betydelse samt ger en hel del tips och råd i konsultationsteknik
  • Andra och delar av tredje kursdagen behandlar tyngre problematik. Sjukdomar som olika formerav psykos, allvarliga depressioner och bipolär sjukdom. Ätstörningar, personlighetsstörningar, ADHD, autism och mer därtill.
  • Avslutningsvis behandlas temat kropp och själ. Kan själen i vissa lägen sitta i tänderna?
  • För att fylla de kompetenskrav som finns i den ”Gemensamma författningssamlingen HSLF-FS 2017:77 samt också för att ha en hög kvalitet på kursen kommer deltagarna att få utföra visst förarbete i form av insändande av ett eller ett par fall eller en problematik som man brottas med inom detta område för diskussion under kursen.
  • Kunskapsprov

Föreläsare

Herman Holm, överläkare, psykiater, SUS, Malmö

Kontakta oss

Vill du veta mer?
Kontakta oss på Tandläkarförbundets kursverksamhet.
Sofia Ekenberg på 08-6661544 eller Cecilia Karlsson på 08-6661543.
Eller mejla till oss på kurs@tandlakarforbundet.se
Fakturafrågor ekonomi@tandlakarforbundet.se

Målgrupp

TandläkareAlla kurser från
STF

  • 14 okt - 16 okt   2019
  • Herman Holm, överläkare, psykiater, SUS, Malmö
  • Sveriges Tandläkarförbund