Stockholm, IMR AB

Diplomkurs Samhällsodontologi, mångfald och jämlikhet

En ny föreskrift om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring trädde i kraft 2018 (HSLF-FS 2017:77). Utbildningen innehåller mål som är gemensamma för alla specialiteter (SÖ). Denna kurs är avsedd att täcka målen för SÖ 2 och SÖ 6 som innefattar samhällsodontologi, mångfald och jämlikhet. I samhällsodontologin beskrivs tandvårdens förutsättningar i samhället, hälsoläget i olika befolkningsgrupper och åtgärder som kan främja en mer jämlik hälsa och livskvalitet. En nyhet är att kunna tillämpa lagar och författningar som gäller för specialisttandvården.

 • Begreppet hälsa och dess bestämningsfaktorer
 • Metodik och biostatistik i epidemiologin
 • Munhälsan i Sverige, Norden och i världen
 • Nationella vårdriktlinjer och kvalitetsregister i tandvården
 • Tandvårdens organisation, finansiering och rättslig reglering
 • Diskrimineringslagstiftningen
 • Ojämlik hälsa – perspektiv socioekonomi, utsatthet, funktionsnedsättning, mångkultur
 • Våldsutsatthet
 • Att förstå och tolka juridiska regler – rättskällor och hierarki
 • Patientens och tandläkarens rättsliga ställning – självbestämmande, integritet och personligt yrkesansvar
 • Hälso- och sjukvårdslagstiftningen – en skyldighetslagstiftning med inslag av rättigheter
 • Kunskapsprov

Föreläsare

Pia Gabre, övertandläkare, docent, Uppsala,
Patricia De Palma, övertandläkare, med dr, Karolinska Institutet,
Åsa Witkowski, verksamhetschef Nationellt centrum för kvinnofrid, Akademiska sjukhuset,
Oskar Höllgren, jurist för Institutet för Medicinsk Rätt AB

Kontakta oss

Vill du veta mer?
Kontakta oss på Tandläkarförbundets kursverksamhet.
Sofia Ekenberg på 08-6661544 eller Cecilia Karlsson på 08-6661543.
Eller mejla till oss på kurs@tandlakarforbundet.se
Fakturafrågor ekonomi@tandlakarforbundet.se

Målgrupp

TandläkareAlla kurser från
STF

 • 08 okt - 11 okt   2019
 • Pia Gabre, övertandläkare, docent, Uppsala, Patricia De Palma, övertandläkare, med dr, Karolinska Institutet, Åsa Witkowski, verksamhetschef Nationellt centrum för kvinnofrid, Akademiska sjukhuset, Oskar Höllgren, jurist för Institutet för Medicinsk Rätt AB
 • Sveriges Tandläkarförbund