Malmö, Quality Hotel View

Diplomkurs tilläggsutbildning i implantationskirurgi/protetik

Ger kunskaper för allmäntandläkare att utföra det kirurgiska och protetiska arbetet i samband med implantationsbehandling. Kursen består av tre delar, varav del 2 är praktik på hemorten och hemstudier.

OBS!
Kursen faktureras i två omgångar inför kursstart. Din anmälan omfattar alla tre delar.

Pris del 1: Tdl medl 24 000:-. Ej medl 31 200:-.

Pris del 3: Tdl medl 22 000:-. Ej medl 28 600:-.

Del 1:19-23 oktober 2020, 5 dagar.

Del 2: Praktik på hemorten och hemstudier.

Del 3: 12-16 april 2021, 5 dagar


Kursplan del 1:

 • Implantatbehandling med allmänbiologiska aspekter
 • Protetiska indikationer, planering, patientinformation och arbetsgången
 • Patientselektion med röntgenologiska, medicinska och kirurgiska aspekter
 • Implantatkirurgisk teknik vid olika typfall och postkirurgiska åtgärder
 • Parodontologiska aspekter samt uppföljning och kontroller

Kursplan del 2:

 • Praktiskt arbete i samarbete med specialister i käkkirurgi, parodontologi och oral protetik nära deltagarnas klinik samt litteraturstudier

Kursplan del 3:

 • Egna erfarenheter från det praktiska arbetet
 • Svårare fall med transplantation av hård-och/eller mjukvävnad. Sinuslift
 • Direktinstallation och tidig belastning
 • Tekniska och biologiska komplikationer – hur undvika och hur åtgärda?
 • Hur kan man optimera behandlingsresultatet genom interdisciplinärt samarbete?
 • Att driva förändrings-/utvecklingsarbete på praktiken, vad bör jag tänka på?
 • Kunskapsprov


Alla kurser från
STF

 • 19 okt - 23 okt   2020
 • Ann Wennerberg, professor, Tomas Albrektsson, professor, båda Göteborg, Arne Petersson, professor, Per Vult von Steyern, professor, Bo Sunzel, docent, Christel Larsson, docent, Thor Henrikson, docent, Jonas Bector, docent, Jenö Kisch, övertandläkare Michael Braian, tandläkare/tandtekniker, Arman Ameri, specialisttandläkare, Ulf Lindén, specialisttandläkare, samtliga Malmö, Hugo De Bruyn, professor, Ghent, Belgien och Thomas Andersson, konsult, Alingsås
 • Sveriges Tandläkarförbund