Uppsala Käkkirurgiska Centrum, Vaksalagatan 8, Uppsala

Direktinstallation och belastning, vad har vi för möjligheter?

1-dags kurs. Föreläsningar och praktisk träning, kirurgisk och protetisk live-video.

MÅLSÄTTNING
Kursdeltagarna ska efter genomgången kurs kunna:
• Dra nytta av effektiva behandlingsalternativ.
• Du kommer lära dig om direktbelastning.
• Du kommer att förstå principerna för BLX implantatsystemet och de olika behandlingsmöjligheterna du har med detta implantat.
Föreläsaren kommer systematiskt att förklara såväl det kirurgiska som det protetiska förfarandet.MÅLGRUPPKursen vänder sig till tandläkare som har erfarenhet av implantatbehandling och som vill lära sig mer om direktbelastning och nya behandlingsmöjligheter.

KURSUPPLÄGG
1-dags kurs. Föreläsningar och praktisk träning, kirurgisk och protetisk live-video.

KURSINNEHÅLL
• Fördelar och nackdelar med direktbelastning.
• BLX funktioner.
• Kirurgisk teknik.
• BLX protetik.
• Praktisk träning.
• Kirurgi och protetik live-video.

KURSGIVARE
Elias Messo, Specialist Käkkirurgi.*
UKKC, Uppsala Käkkirurgiska Centrum är en privat klinik med mer än 20 årserfarenhet av specialist- och allmäntandvård. Vid kliniken arbetar specialister i käkkirurgi och oral protetik. Kliniken har genom åren bedrivit forskning och utveckling med syfte att förbättra vård och patientomhändertagande vilket resulterat i flertalet publicerade vetenskapliga artiklar.
UKKC har även en syster klinik i Västerås, Västerås Käkkirurgiska Centrum, och tillsammans samarbetar vi med mer än 150 tandläkare och tar emot närmare 2000 remisser årligen.Alla kurser från
Straumann

  • 11 sep 2020
  • Elias Messo, Specialist Käkkirurgi
  • Straumann