Stockholm

Dokumentation i vården – från kaos till struktur

Vårddokumentationen tar allt mer av vår tid. Modern kommunikationsteknik ger stora möjligheter, men utnyttjas dåligt. Vi klagar på systemen vi ”tvingas” använda, men funderar sällan på hur och varför vi dokumenterar. Vi dokumenterar efter strukturer skapade för nästan 100 år sedan. Dokumentationen behöver anpassas till dagens arbetsformer för att vi ska vinna tid i arbetet och öka patientsäkerheten.

Kursinnehåll:

Lite om lagar och förordningar
Ansvarsfördelning och huvudmannens ansvar
Hur gör IVO?
Varför dokumenterar vi?
För vem dokumenterar vi
Journalsystemen
Språket
Journalen på nätet
Dokumentation vid teamarbete
Ledningsfrågor
Revir och hierarkier
Teknik
Frågor och diskussionAlla kurser från
Ptj

  • 23 apr 2018
  • Carin Zetterberg, leg. läkare, specialist i obstetrik och gynekologi
  • Praktikertjänst