Stockholm

Egen låda är guld värd

En heldagskurs för dig som är entreprenör eller önskar bli det, som älskar patienter men avskyr pappersarbete! Med DDG har du en egen verksamhet men är inte ensam.

Kursen vänder sig till alla yrkeskategorier i teamet.

Kursinnehåll:

Målet är att skapa friskare och gladare medarbetare med mindre stress och bygga en lönsammare mottagning med bl a

  • Professionell styrning och ledning
  • Tidboksplanering
  • Teamtandvård; förenkling och fördelning av arbetet
  • Förbättringar utifrån allas förslag och delaktighet

 

Tanken är att hela teamet ska närvara för att få bästa möjliga utveckling i företaget.

Denna kurs ingår i SPIRA som är ett kurspaket för entreprenörer. De sex kursstegen bör tas i ordning för att skapa sammanhang och ge maximal utdelning. SPIRA tar upp ämnen som sällan ingår tandvårdens yrkesutbildningar men lägger grunden för en positiv utveckling av mottagningen.

  • 02 Feb 2018
  • Tandläkare Gordon Meland
  • DDG Sweden