Stockholm, Hotel C

Elementärodontologi för dig som inte jobbar med tandvård

Allt du vill veta om tänder och tandvård, men inte vågat fråga om! Det finns många som jobbar nära tandvården utan att vara direkt inblandade i vården. Kansli- och kontorspersonal, ekonomipersonal och försäljare mot tandvård för att nämna några. Denna kurs är tänkt att ge dessa en grundläggande information om tänder och tandvård, för att ge en bättre förståelse för tandvårdspersonalens arbete och det mångfasetterade spektrum av tillstånd och
behandlingar som tandvården omfattar.

 • Undersökning och diagnostik. Vad bör ingå?
 • Röntgen – när, var, hur?
 • Förebyggande tandvård – borra eller inte borra?
 • Kariesbehandling – mer än att bara laga hål!
 • Rotfyllning
 • Protetik – kronor, broar och proteser
 • Tandreglering – kan även vuxna ha tandställning?
 • Käkkirurgi – måste man ta bort visdomständer?
 • Bettfysiologi – tandpressning, ett tidens tecken!
 • Tandlossning – är det ärftligt eller?
 • Barntandvård. Barn idag har väl inga hål?

Föreläsare

Peter Troberg, tandläkare, Nyköping

Kontakt

Vill du veta mer?
Kontakta oss på Tandläkarförbundets kursverksamhet.
Sofia Ekenberg på 08-6661544 eller Cecilia Karlsson på 08-6661543.
Eller mejla till oss på kurs@tandlakarforbundet.se
Fakturafrågor ekonomi@tandlakarforbundet.se

Målgrupp

Övrig tandvårdspersonal.Alla kurser från
STF

 • 08 nov 2019
 • Peter Troberg, tandläkare, Nyköping 
 • Sveriges Tandläkarförbund