Malmö, Konferenscentrum Skånes Universitetssjukhus Malmö

Endodonti i vardagen

Det står ”Rf 36” i tidboken. Känns det svårt och jobbigt eller utmanande och roligt? Kursen omfattar aktuella metoder för diagnostik och behandling, evidensläge och kliniska tips. Uppdatera dina kunskaper i endodonti och få en nystart!

 • Modern endodonti – aktuella metoder för diagnostik och behandling
 • Tvätta arbetsfältet, instrumentera, spola kanalen, rotfylla. Rotkanalsinlägg eller inte? Mina material, medikamenter och instrument – duger de, eller finns det bättre?
 • Unga tänder och gamla tänder – är det skillnad vid behandling?
 • Prognosbedömning och behandlingsuppföljning
 • Revision av rotfyllning – när och hur?
 • Patienten med tandvärk – strategier vid akutbehandling och nationella riktlinjer
 •  Fraktur, spricka eller rotresorption – går tanden att bevara?
 • Min patient har ont i tanden, men jag hittar inget fel. Differentialdiagnostik vid tandsmärta.


Alla kurser från
STF

 • 08 okt - 09 okt   2020
 • Maria Pigg, docent, specialisttandläkare i endodonti, Malmö
 • Sveriges Tandläkarförbund