Göteborg, Konferenscentrum Wallenberg

Endodonti

Trots förbättrad tandhälsa är behovet av endodontiska behandlingar alltjämt stort. På senare år har nya metoder för diagnostik och behandling, CBCTröntgen, operationsmikroskop, nickel-titanfilar, ultraljudsteknik och moderna fyllningsmaterial i grunden förändrat den endodontiska vardagen. Vid horisonten hägrar möjligheter att undvika rotbehandlingar när pulpan är inflammerad, återskapa pulpavävnad när den gått förlorad och att bättre kunna behandla redan etablerade rotkanalsinfektioner.

 • De endodontiska sjukdomstillståndens etiologi och patogenes
 • Diagnostik av sjukdomar i pulpa och periradikulära vävnader
 • Smärta och smärtdiagnostik
 • Indikationer för endodontisk behandling
 • Den vitala pulpans behandling
 • Den nonvitala pulpans behandling
 • Modern utrustning för endodontisk behandling
 • Endodontiska medikamenter
 • Rotfyllningstekniker och material
 • Prognosfaktorer för endodontisk behandling
 • Utvärdering av endodontisk behandling
 • Ortograd endodontisk revisionsbehandling
 • Retrograd endodontisk revisionsbehandling (Apikalkirurgi)
 • Falldiskussioner

OBS! Kursen ges i två delar:

Del 1: Onsdag 8 maj 9.00 – fredag 10 maj 16.00.
Del 2: Onsdag 19 juni 9.00 – torsdag 20 juni 16.00

Föreläsare

Föreläsare: Thomas Kvist, docent
Peter Jonasson, medicine dr
Lisbeth Dahlström odont dr
Charlotte Ulin, övertandläkare
Samtliga kliniskt verksamma som specialisttandläkare i endodonti, Göteborg

Kontakta oss

Vill du veta mer?
Kontakta oss på Tandläkarförbundets kursverksamhet.
Sofia Ekenberg på 08-6661544 eller Cecilia Karlsson på 08-6661543.
Eller mejla till oss på kurs@tandlakarforbundet.se
Fakturafrågor ekonomi@tandlakarforbundet.se

Målgrupp

Tandläkare

Kursen arrangeras i samarbete med Institutionen för Odontologi,Göteborgs UniversitetAlla kurser från
STF

 • 08 maj - 10 maj   2019
 • Föreläsare: Thomas Kvist, docent Peter Jonasson, medicine dr  Lisbeth Dahlström odont dr  Charlotte Ulin, övertandläkare Samtliga kliniskt verksamma som specialisttandläkare i endodonti, Göteborg
 • Sveriges Tandläkarförbund