Stockholm

Excellence in Guided Bone Regeneration

Advancing the regenerative treatment of bone defects using non-resorbable membranes

Tvådagars kurs med hands-on-träning

Denna kurs kommer att öka din förståelse för praktiska kunskaper inom ”Guided Bone Regeneration” (GBR) och därmed ge dig bättre förutsättningar att förbättra behandlingen av fall med bendefekter genom att använda icke-resorberbara membran. Föreläsarna kommer att visa hur innovationer och kirurgiska tekniker kan kombineras för att uppnå utmärkta och förutsägbara kliniska resultat.

Föreläsarna Prof. Christer Dahlin, Dr. David González och Dr. Erik Lennartsson delar med sig av sina långa yrkeserfarenheter under en dag med föreläsningar och en halv dag med hands-on-träning på grismodeller.

Föreläsningarna kommer att ges på engelska medan hands-on-träningarna kommer att erbjudas både på engelska och svenska. Den praktiska träningen rekommenderas för kliniker som redan är bekanta med användningen av membran och som vill förbättra sina färdigheter. För introduktionskurser i membranbehandling, se separat kursprogram från Neoss.

Neoss ser vidareutbildning och praktisk erfarenhet som en förutsättning för att hjälpa dig att erbjuda dina patienter bättre vård. Genom våra väldokumenterade implantat producerade i Sverige och produkter speciellt utformade för digitala lösningar,Alla kurser från
Neoss

  • 04 okt - 05 okt   2019
  • Prof. Christer Dahlin, Dr. David González och Dr. Erik Lennartsson
  • Neoss