Strandvägen 7A, Stockholms

Excellence in Guided Bone Regeneration

Advancing the regenerative treatment of bone defects using non-resorbable membranes

Denna kurs kommer att öka din förståelse för ”Guided Bone Regeneration” (GBR) och därmed ge dig bättre förutsättningar att förbättra behandlingen av fall med bendefekter genom att använda icke-resorberbara membran. Föreläsarna kommer att visa hur innovationer och kirurgiska tekniker kan kombineras för att uppnå utmärkta och förutsägbara kliniska resultat.

Föreläsarna Prof. Christer Dahlin, Dr. David González och Dr. Erik Lennartsson delar med sig av sina långa yrkeserfarenheter under en dag med föreläsningar och en halv dag med hands-on-träning på grismodeller.

Föreläsningarna kommer att ges på engelska medan hands-on-träningarna kommer att erbjudas både på engelska och svenska. Den praktiska träningen rekommenderas för kliniker som redan är bekanta med användningen av membran och som vill förbättra sina färdigheter. För introduktionskurser i membranbehandling, se separat kursprogram från Neoss.

Neoss ser vidareutbildning och praktisk erfarenhet som en förutsättning för att hjälpa dig att erbjuda dina patienter bättre vård. Genom våra väldokumenterade implantat producerade i Sverige och produkter speciellt utformade för digitala lösningar, erbjuder Neoss innovativa lösningar och utbildningar för att bemöta kraven inför morgondagens tandvård.

Övrigt

Excellence in Guided Bone Regeneration – Stockholm 2018 – Program SE DRAFT 2018-03-21 (pdf)Alla kurser från
Neoss

  • 14 sep - 15 sep   2018
  • Prof. Christer Dahlin, Dr. David González och Dr. Erik Lennartsson
  • Neoss