Köpenhamn

Föreläsning: Innovativa lösningar för att restaurera patientens leende, med särskilt fokus på estetik

Den 29 augusti är Zirkonzahn (Sydtyrolen, Italien) i Köpenhamn och den 31 augusti Stockholm för att föreläsa om flera innovativa lösningar för att restaurera patientens leende, med särskilt fokus på estetik. Tillsammans med presentationen av nya titanbaser och barutformningar för att tillverka stabila och vackra implantatbroar på divergerande implantat kommer föreläsaren (tandtekniker Samuele Zanini, instruktör, CAD/CAM-expert och medlem i teamet forskning och utveckling av programvara vid Zirkonzahn) även att fokusera på minimalinvasiva och icke-invasiva behandlingar och berätta om nya metoder för tillverkning av provmodeller och skalfasader. Han kommer framför allt att beskriva hur man tillverkar ultratunna Prettau® skalfasader av zirkoniumdioxid (Prettau® Skin®) för att ge patienterna ett friskt leende utan eller med minimal påverkan på tandsubstansen. Den nya tekniken är lämplig för estetisk korrigering av missfärgade tänder, mellanrum mellan tänder, sneda, koniska eller nötta tänder. Deltagarna kommer också att få information om tillverkningen av de specifika preparationsguiderna som tillverkas av tandteknikern för att markera de tandområden som ska prepareras för behandling. Preparationsguider är ett värdefullt planerings- och kommunikationsverktyg mellan kliniken och tandteknikerlaboratoriet. Specifika cementeringstekniker för zirkoniumdioxid kommer också att visas. Samuele Zanini kommer också att visa hur man utformar, digitalt artikulerar och tillverkar provmodeller baserade på den virtuella reproduktionen av patienten i 3D och, inom ramen för detta, kommer innovativa programvarufunktioner för en prototyp av leende att presenteras.

HIGHLIGHTS

 • Ultratunna Prettau® skalfasader av zirkoniumdioxid (Prettau® Skin®), med cementeringstekniker och preparationsguider
 • Estetisk tillverkning av en provmodell (”mock-up”) baserad på innovativa programvarufunktioner för att ta fram en prototyp av ett leende och på virtuell reproduktion av patienten i 3D
 • Nya titanbaser, K80 Angled Screw Channel, med justerbar höjd och skruvkanal (0°-30°), med en exakthet på 1/10 – 1/100 av ett hårstrå
 • ”Bartplatte”, en designspecifik bar för att korrigera implantat som lutar mot gommen
 • Double Screw Metal-tekniken för barstödda restaurationer vid implantat som divergerar kraftigt mot det buckala/labiala området
 • Double Milling-tekniken för tvåstegsframställning av omedelbara restaurationer vid implantatstödda proteser

 

Prettau® zirkoniumdioxid och bondingtekniker: titta på videon av draghållfasthetstestet!

För mer information och registrering, besök: Zirkonzahn Lecture Tour in Scandinavia eller kontakta Barbara.Schwingshackl@zirkonzahn.com, +39 0474 06 6721.

 

Ultratunna Prettau® skalfasader av zirkoniumdioxid (Prettau® Skin®), med preparationsguider

Estetisk tillverkning av en provmodell (”mock-up”) baserad på innovativa programvarufunktionerAlla kurser från
Zirkonzahn

 • 29 aug 2022
  Kl. 17:30
 • Tandtekniker Samuele Zanini
 • Zirkonzahn