Stockholm

Foto inom tandvård

En kurs för dig som vill lära mer om fotografering inom tandvård av smått och stort. Teori, praktiska övningar, tips och individuell återkoppling varvas under kursdagen. Uppföljning av ditt fotograferande sker efter tre månader och ingår i kursen.

Kursdeltagaren ska efter genomgången fotokurs med den egna klinikens kamerautrustning kunna fotografera intraorala och extraorala bilder med digital systemkamera. Kursdeltagaren kommer även läsa in och grovredigera de tagna bilderna så att de sedan ”journalsäkert” lagras i den egna klinikens digitala bildarkiv.
Under kursen varvas teori och praktik under individuell handledning. De tolv kursdeltagarna delas upp i fyra grupper om tre personer vardera och rollerna varierar så att alla får prova på att vara fotograf, ”patient” samt ”fotohakhållare” under kursdagen. Avslutning sker med genomgång samt utdelande av hemuppgiften.
Återkoppling av hemuppgiften, som består i att dokumentera minst tio fall, sker efter tre månader. I första hand sker detta per videokonferens under kursgivarens ledning alternativt genom individuell feed – back till varje kursdeltagare.
Åhörarkopior utdelas till varje kursdeltagare.

Kurstid: 6 timmar + återkoppling efter tre månader, 1 tim/ tre deltagare

Eget hemarbete:
Under tre månader efter kursen dokumenterar kursdeltagaren minst 10 fall som sedan redovisas vid genomgången efter tre månader. Kursintyg utdelas efter genomförd hemuppgift.

Kursen kan också hållas på den egna mottagningen!
(Kursnummer 1670 inom Konceptutbildningar i kurskatalogen).

Kontakta kursansvarig för tidsbokning och mer information.Alla kurser från
Ptj

  • 16 sep 2016
  • Lars Grangert Övertandläkare i tandreglering, specialisttandvården Folktandvården Västerbotten, Umeå
  • Praktikertjänst