Göteborg, Hotel Riverton

Framtidens tandvård är farmors tänder

Andelen äldre i befolkningen 75+ ökar snabbt. Äldre har allt fler egna tänder och i kombination med komplex medicinsk och social problematik innebär detta en stor utmaning för tandvården. Dagens äldre har dessutom ofta höga förväntningar på både god tandhälsa och god vård och modern odontologisk utveckling erbjuder nya behandlingskoncept. Detta innefattar även sedering av den äldre patienten.

Kursplan:

 • Kliniska fallpresentationer
 • Vanliga sjukdomar hos äldre
 • Äldre och karies – riskfaktorer
 • Kariesprevention för äldre
 • Protetiska aspekter
 • Läkemedel/sedering på äldre
 • Dysfagi/oralmotorisk träning
 • Bemötande

Föreläsare:

Peter Lingström, professor, Göteborg
Madeleine Wertsén, övertandläkare, Göteborg
Lars Spetz, överläkare , Göteborg

Målgrupp

All tandvårdspersonalAlla kurser från
STF

 • 07 mar - 08 mar   2019
 • Peter Lingström, professor, Göteborg Madeleine Wertsén, övertandläkare, Göteborg Lars Spetz, överläkare , Göteborg
 • Sveriges Tandläkarförbund