Göteborg, Radisson Blu Scandinavia Hotel

Från enkel till svår protetik

Utveckla din protetiska kunskap med ett strukturerat tänk genom hela behandlingen, från undersökning och patientinformation till planering och genomförande.

Kursen ger dig verktyg för att på ett säkert sätt utföra protetiska behandlingar och undvika fallgropar. Hur många tänder skall tas med? Hur tar jag index och framställer provisorier? Två rutinerade specialister delger sina erfarenheter och visar med många kliniska exempel hur de genomfört behandlingar med olika svårighetsgrad. Kursen innehåller också moment där deltagarna medverkar i terapiplaneringen.

  • Undersökning och terapiplanering
  • Hur kommunicera behandlingens fördelar och risker med patienten?
  • Preprotetiska verktyg
  • Från preparation till cementering – steg för steg
  • Olika tekniker för att skapa retention
  • Materialval – metall eller helkeram?

Efter genomgången kurs skall Du känna dig tryggare i att utföra protetisk behandling med olika omfattning och svårighetsgrad.Alla kurser från
STF

  • 08 apr - 09 apr   2021
  • Carl Fredrik Arnelund, övertandläkare protetik, Örebro Per Häger, övertandläkare protetik, Karlstad
  • Sveriges Tandläkarförbund