Stockholm, Downtown Camper

Från låsningar till lösningar

Personlig utveckling har de senaste åren fått en allt större betydelse i det svenska arbetslivet. Idag räcker det oftast inte att du är kunnig inom ditt område, du bör också ha förmåga att ta hand om och utveckla dig själv. Denna kurs hjälper dig att hitta din inneboende drivkraft och motivation.

Kursen ger dig möjligheter att ta del av psykologiska förklaringsmodeller och genom konkreta övningar och processer i tanketräning, coaching och medvetenhet skapas kraft och energi till varaktig förändring. Kursen innehåller viss fysisk aktivitet som individanpassas och varvas med föreläsningar och praktiska moment.

  • Stresshantering – Mindfulness
  • Det holistiska ledarskapet – relationsstrategier, psykologiska strategier och fysiologiska
  • Det inre ledarskapet – kognitiva strategier för ett friskare liv och arbetsliv
  • Motivation, inspiration och hur du hanterar och skapar energi inom dig
  • Funktionell rörelseglädje med kroppskontroll
  • Kost, knopp och hälsa – Förebyggande friskvård ur ett helhetsperspektiv
  • Gruppcoaching


Alla kurser från
STF

  • 28 maj - 29 maj   2021
  • Anna Persdotter Tramontana, leg. naprapat, KBT terapeut, professionell coach, personlig tränare, NLP coach och Nikola Tramontana, professional certified Coach (ICF) & förändringsledare, leg. naprapat, personlig tränare, NLP coach
  • Sveriges Tandläkarförbund