Clarion Hotel, Stockholm

Full Mouth Reconstruction

Dr Lukasz Lassmann leder utbildningscentret Master Level hemma i Polen, samt den egna Dental Sense-kliniken. Han är medlem i polska akademin för estetisk tandvård och International Congress of Oral Implantologists. Dr Lassmann lägger särskilt stor vikt vid minimalt invasiva behandlingstekniker.

Lassmanns föreläsningar hemma i Polen är ofta spektakulära, fulla av 3D-animationer, påkostade videoklipp och andra digitala visuella hjälpmedel.

Full Mouth Reconstruction ger en helhetssyn på bettrehabilitering. Från TMJ, tuggmuskulatur och CR till preparation och cementering. Lukasz moderna förhållningssätt har alltid väl underbyggda resonemang.

Vi specialstuderar anatomin kring den temporomandibulära leden och tuggmusklerna med särskilt beaktande av den centriska relationen. Du som kursdeltagare får en uppdatering i de senaste rönen om bruxism, och lär om problem i den temporomandibulära leddisken.Alla kurser från
SACD

  • 14 okt - 16 okt   2021
  • Med Dr Lukasz Lassmann, Polen
  • SACD