Göteborg, Hotel Riverton

Gerodonti diplomkurs

Andelen äldre i befolkningen ökar snabbt. Dagens äldre har fler egna tänder och mer protetiska konstruktioner än tidigare generationer. I kombination med en ofta komplex medicinsk och social problematik, med multisjukdom och ökande behov av stöd och hjälp, innebär detta en av tandvårdens största utmaningar. Det finns också ofta högre förväntningar på god tandhälsa än tidigare och modern odontologisk utveckling erbjuder nya behandlingskoncept. Att ge god tandvård till den åldrande patienten är en svår uppgift. Sammanvägningen av den enskilda patientens förväntningar och förutsättningar är fundamental för att kunna utföra en behandling som både terapeut och patient blir nöjda med.

 • Ämnesområdet Gerodonti 
 • Vanliga sjukdomar hos äldre 
 • Äldreforskning 
 • Demenssjukdomar 
 • Karies/fluor hos äldre 
 • Förutseende protetik 
 • Dysfagi/oralmotorisk träning 
 • Farmakologiska hänsynstagande/sedering på äldre
 • Stroke och Parkinson 
 • Nutrition och anpassad kost 
 • Tandvårdens etik 
 • Kliniska fallpresentationer 
 • Examination


Alla kurser från
STF

 • 23 nov - 27 nov   2020
 • Lars Gahnberg, professor, Sten Landahl, professor, Madeleine Wertsén, övertandläkare, Emma Ekenstråle, övertandläkare, Jan Kowar, övertandläkare, Inger Stenberg, övertandläkare, Peter Lingström, professor, Thomas Kvist, docent, Lars Spetz, överläkare alla Göteborg. Lena Ljungkrona-Falk, dietist, Mariestad.