Stockholm

Gerodontidagarna 2019

Du som arbetar med tandvård för äldre har en viktig uppgift att hitta balans mellan den tandvård som är möjlig att utföra och den tandvård som patientens hälsotillstånd tillåter. Kunskapsläget inom såväl forskning som praktik utvecklas kontinuerligt och ställer i och med det krav på uppdaterad kompetens.

Under två lärorika dagar får du chansen att lära dig det senaste kring några av de största utmaningarna inom äldres tandhälsa. Ta del av expertrådgivning och utbyt erfarenheter med branschkollegor från stora delar av landet. Du får också chansen att ställa de frågor du utmanas av i ditt dagliga arbete.

Vidareutveckla din kompetens inom tandvård för äldre!

Vi som arbetar med tandvård för äldre har en viktig uppgift att hitta balans mellan den tandvård som är möjlig att utföra och den tandvård som patientens hälsotillstånd tillåter.

Kunskapsläget inom såväl forskning som praktik utvecklas kontinuerligt och ställer därmed krav på att din kompetens är uppdaterad.

Nytt för i år är att föreläsningarna är längre och fördjupande, med större utrymme för diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Under två lärorika dagar får du chansen att lära dig det senaste kring några av de stora utmaningarna inom äldres tandhälsa. Ta del av expertrådgivning och utbyt erfarenheter med branschkollegor från stora delar av landet. Du får också chansen att ställa de frågor du utmanas av i ditt dagliga arbete.

Några ämnen som konferensen fördjupar sig inom:

  • Framgångsrika modeller för bibehållen tandvårdskontakt med sköra patienter
  • Rätt vårdambitionsnivå utifrån patientens behov
  • Metoder som förebygger och behandlar karies och erosioner
  • Upptäck munslemhinneförändringar i ett tidigt skede
  • Så bemöter och kommunicerar du med patienten på bästa sätt

Övrigt

Se hela programmet >>Alla kurser från
Teknologisk Institut

  • 21 maj - 22 maj   2019
  • Inger Wårdh Karolinska Institutet, Karin Sjögren Karin Sjögren kommunikation AB, Pia Gabre Landstinget i Uppsala län
  • Teknologisk Institut