Göteborg, Radisson Blu Scandinavia Hotel

Gingivala slemhinneförändringar

Många gingiviter, som trots parodontal behandling visar sig vara terapiresistenta, kan ibland diagnostiseras som andra munslemhinneförändríngar som kan vara svåra att känna igen. Kursgivaren visar i form av kliniska fall ett stort antal såväl lokala som systemiska lesioner samt ger råd om handläggning och behandling.
  • Normal gingiva
  • Infektioner med bakterier och virus som genes
  • Manifestationer av hudsjukdomar
  • Sårbildningar
  • Vävnadsnybildningar inklusive premaligna och maligna tillstånd
  • Reaktioner förorsakade av läkemedel
  • Allmänsjukdomar med gingivala manifestationer

Föreläsare

Håkan Enochsson, övertandläkare Sjukhustandvård-Oral medicin, Jönköping.

Kontakta oss

Vill du veta mer?
Kontakta oss på Tandläkarförbundets kursverksamhet.
Sofia Ekenberg på 08-6661544 eller Cecilia Karlsson på 08-6661543.
Eller mejla till oss på kurs@tandlakarforbundet.se
Fakturafrågor ekonomi@tandlakarforbundet.se

Målgrupp

Tandläkare och tandhygienistAlla kurser från
STF

  • 22 mar 2019
  • Håkan Enochsson, övertandläkare Sjukhustandvård-Oral medicin, Jönköping.
  • Sveriges Tandläkarförbund