Stockholm, Clarion Hotel Sign

Gör rätt från början, rationell endodonti

Många nya tekniker, instrument och behandlingsmetoder har utvecklats inom endodonti under senare år. Genom den här kursen blir du uppdaterad i såväl teori som praktik. Vi kommer även att delge kliniska tips och så får du möjlighet att prova nya rensningssystem och en introduktion i att arbeta med mikroskop.

 • Modern diagnostik
 • Modern utrustning – mikroskop, ultraljud
 • Endodontisk mikrobiologi – desinfektion
 • Rotfyllningsmaterial och täckförband
 • Faktorer som påverkar prognosen
 • Strategier för bättre resultat
 • Retrograd endodonti
 • Svårrensade tänder, perforationer och rotresorptioner
 • Bara en fil – prova själv!
 • Mikroskop – hur gör man?


Alla kurser från
STF

 • 06 feb - 07 feb   2020
 • Malin Brundin, universitetslektor, odont. dr, specialisttandläkare, Umeå Universitet Johan Ohlin, privatpraktiserande specialisttandläkare, Stockholm
 • Sveriges Tandläkarförbund