Göteborg, Hotel Riverton

Göteborgsdagarna

Anledning till smärta i huvud och ansikte kan vara mycket varierande och ge mer eller mindre svårt lidande. Livsstil och god sömn är vägar till ett bättre liv. Lidande och sorg kan tända gnistan till förändring som mot alla odds leder till en god livskvalité. Våra föreläsare är alla framstående i sina respektive ämnen och vill ge kunskap och inge oss hopp att påverka våra liv. Kursdagar för hela teamet!

Torsdagens program:

Smärta ifrån tänderna – är det alltid ett endodontiskt problem?

Våra patienter söker oss ofta när de har ont i en tand, och oftast är det lätt att ställa diagnos och avhjälpa problemet. Men ibland är det mer komplicerat.Hur går man vidare och vilka diagnostiska möjligheter finns? Föreläsningen ger en översikt om symptom och differentialdiagnostik ur ett smärtperspektiv.
Maria Pigg docent, Malmö universitet.

Orofacial smärta

Smärta i mun, käke, huvud och nacke är vanligt förekommande och kan orsaka stora problem och lidande. Riskfaktorerna är flera men många är påverkbara. En screeningmetod för att identifiera de patienter som behöver bettfysiologisk hjälp liksom hur man diagnosticerar och behandlar de vanligaste förekommande tillstånden presenteras.
Birgitta Johansson Cahlin, universitetslektor,Göteborg

Djupkaries

Dagens kunskapsläge om hantering av djupa kariesangrepp presenteras.
Peter Lingström, professor, Göteborg.

Komplex ansiktssmärta

Ansiktssmärta är komplex och ofta svårbehandlad. Vi får en genomgång av de vanligaste diagnoserna. Aspekter på opioidbehandling och svårigheter vid förskrivning kommer att belysas.
Christian Simonsberg, psykiatriker och smärtläkare, Göteborg

 

Fredagens program

Vad är sömn till för?

En introduktion till aktuell kunskap och aktuella teorier om sömnens karakter och betydelse. Vad är sömnsjukdomar? Och specifikt, vad är obstruktiv sömnapné? Varför får man det? Vem ska behandlas och hur?
Sören Berg, professor, Lund

Senaste nytt om livsstil och hälsa – trendkänsligt område, men vad säger forskningen om rörelsen och maten?

Mai-Lis Hellénius är professor på Karolinska Institutet och överläkare på Livstilsenheten vid Karolinska Universitetssjukhuset. Hon har i många år forskat och undervisat om livstilens betydelse för vår hälsa. Kunskapen om livstilens betydelse för vår hälsa har ökat kraftigt, men trots det sitter vi mer än någonsin och vardagsrörelsen har minskat. Vi möts av många olika råd om vad som är bästa maten för hälsan och många känner sig rådvilla. Mai-Lis Hellénius berättar om vad den samlade och uppdaterade forskningen säger om rörelsens och matens betydelse för vår hälsa.
Professor Mai-Lis Hellénius, Stockholm

Så kan du hitta livsgnistan igen

Syskonparet Claes och Katarina Hultling har båda två egna erfarenheter av sorg – i lite olika form. Claes bröt nacken i en dykolycka 1984 och Katarina diagnostiserades med bröstcancer 2011. Trots fysiska umbäranden har de båda två etablerat sig med egna karriärer ”efter”. Claes har startat Spinalis som hjälper ryggmärgsskadade till ett bättre liv. Katarina brinner för självkänsla och kommunikation.
Claes Hultling, professor i medicinsk vetenskap
Katarina Hultling, journalist, moderator och föreläsare

Övrigt:

Underhållning av The Ultimate Collection och festmåltid ingår på torsdagskvällen

Kontakta oss

Vill du veta mer?
Kontakta oss på Tandläkarförbundets kursverksamhet.
Sofia Ekenberg på 08-6661544 eller Cecilia Karlsson på 08-6661543.
Eller maila till oss på kurs@tandlakarforbundet.se
Fakturafrågor ekonomi@tandlakarforbundet.se

Målgrupp

All tandvårdspersonalAlla kurser från
STF

  • 04 apr - 05 apr   2019
  • Maria Pigg docent, Malmö universitet, Birgitta Johansson Cahlin, universitetslektor,Göteborg, Peter Lingström, professor, Göteborg, Christian Simonsberg, psykiatriker och smärtläkare, Göteborg, Sören Berg, professor, Lund, Professor Mai-Lis Hellénius, Stockholm, Claes Hultling, professor i medicinsk vetenskap Katarina Hultling, journalist, moderator och föreläsare
  • Sveriges Tandläkarförbund