Stockholm

Grundkurs i implantatprotetik för assisterande personal – Straumann SMART

2-dagars kurs som ges i föreläsnings- och diskussionsform varvat med inslag av praktiskt arbete på modell. Kursen går parallellt med ”Grundkurs i implantatprotetik för tandläkare”.

MÅLSÄTTNING
En viktig förutsättning för att kunna erbjuda patienterna ett kvalitativt implantatomhändertagande är att alla i tandvårdsteamet har en stabil och aktuell kunskapsbas. Kursdeltagarna skall efter genomgången kurs fått en grundförståelse för implantatbehandling med tonvikt på implantatprotetik.

MÅLGRUPP
Kursen är tänkt som en startutbildning för assisterande personal som har liten eller ingen erfarenhet av implantatbehandling.

KURSINNEHÅLL

 • Patientselektion.
 • Osseointegrering.
 • Mjukvävnadsintegration.
 • Rökning och implantat.
 • Mikrofloran kring implantatet.
 • Pre- och postoperativ patientbehandling.
 • Operationsbeskrivning.
 • Protetiska konstruktioner.
 • Komplikationer.
 • Profylax och hygienrutiner.
 • Uppföljningsprogram för behandlade patienter (klinisk us och rtg)
 • Straumann Dental Implant System.

Kursen inkluderar Straumann Smart Online Education:

 • Unik 24/7 möjlighet för självstudier.
 • Kliniska filmer.
 • Checklistor, schema.
 • Teknisk produktinformation.
 • Kunskapstester.
 • Tillgång till utvalda ITI Online Academy inlärningsmoduler.

Detaljerat kursprogram erhålls före kursstart. Alla kurser från
Straumann

 • 02 sep - 03 sep   2020
 • Carl-Fredrik Arnelund, Specialist Oral Protetik Melvin Sohrabi, Specialist Oral Protetik
 • Straumann