Spårvagnshallarna Konferens, Stockholm

Grundkurs i implantatkirurgi för tandläkare – SMART

Kursdeltagarna ska efter genomgången kurs kunna:

• På ett vetenskapligt och beprövat sätt selektera patienter för behandling.

• Självständigt utföra enklare typer av implantatkirurgisk behandling.

• Förstå och förebygga risker och komplikationer.

• Få en inblick och förståelse för Straumann Dental Implant System.

MÅLGRUPP

Kursen är en startutbildning som vänder sig till tandläkare

som vill lära sig utföra enklare implantatkirurgiska ingrepp.

Tidigare implantatprotetisk erfarenhet är en fördel.

KURSUPPLÄGG

2 1/2-dagars kurs med kombinerade teoretiska och kirurgiska

undervisningssessioner, hands on-träning och live-kirurgi.

Stor vikt kommer att läggas vid sterilitet och hygien.

Hands on-träning sker på griskäke. Inkluderar Straumann

Smart online-utbildning.

KURSINNEHÅLL

• Oral kirurgi: Medicinska, farmakologiska och kirurgiska aspekter.

• Osseointegrering, biologiska aspekter och principer.

• Preoperativ utredning.

• Implantatinstallation: steg-för-steg.

• Praktisk övning, steriluppdukning och inklädning av patient.

• Organisation och rutiner inför operation.

• Hands on-träning på modell och griskäke.

• Postoperativa rutiner och efterkontroller.

• Hygienrutiner.

• Protetisk terapiplanering.

• Straumann Dental Implant System.

Kursen inkluderar Straumann Smart Online Education:

• Unik 24/7 möjlighet för självstudier.

• Exklusiv tillgång till en optimal blandning av praktikinriktat inlärningsmaterial: interaktiva PDF:er omfattande implantat-relaterad klinisk teori och information om steg-för-steganvändning av Straumann® basprodukter.

• Kliniska filmer.

• Checklistor, redigerbara schemata för användning på kliniken, patientinformation.

• Teknisk produktinformation.

• Kunskapstester.

• Tillgång till utvalda ITI Online Academy inlärningsmoduler.

Detaljerat kursprogram och kurslitteratur erhålls före kursstart.Alla kurser från
Straumann

  • 30 maj - 01 jun   2018
  • Erik Lennartsson Elias Messo
  • Straumann