Göteborg

Grundkurs i implantatprotetik för tandläkare SMART

Kursdeltagarna skall efter genomgången kurs självständigt kunna patientselektera, terapiplanera samt utföra alla typer av implantatprotetisk behandling med Straumann® Dental Implant System.

KURSUPPLÄGG

2 1/2-dagars kurs som ges i föreläsnings- och diskussionsform varvat med grupparbeten samt inslag av praktiskt arbete på modell. Egna patientfall medtas för terapiplanering. Kursen är tänkt som en startutbildning och skall ge full kompetens att utföra implantatprotetisk behandling.

MÅLGRUPP

Tandläkare med liten eller ingen erfarenhet av implantatbehandling.

KURSINNEHÅLL

• Osseointegreringens grundprinciper

• Hård- och mjukvävnadsläkning vid olika implantatytor

• Röntgenundersökning i samband med implantatbehandling

• Bedömning av benkvalitet/volym

• Patientselektion

• Terapiplanering

• Implantat på mucosa och bennivå

• Implantatprotetik ”step by step”

• Produktutbildning

• Hands-on träning och avtryckstagning på modell

• Protetiska konstruktioner

• Fallbeskrivningar

• Postoperativa åtgärder

• Komplikationer

• Praktiska råd

• Försäkringsbestämmelser

OBS! Det är möjligt att välja till en halvdag med kliniska demonstrationer av olika moment som ingår i implantatprotetisk behandling.Alla kurser från
Straumann

  • 08 Nov - 10 Nov   2018
  • Ulf Nannmark Ibolya Kjeller Göran Kjeller (f.d. Zellin)
  • Straumann