Lund, Leendecentralen

Hållbarhet

En kurs som tar upp den mest väsentliga frågan i vår nutid – miljön. Vilka regelverk gäller för oss i tandvården? Trimma din organisation och din förbrukning av engångsartiklar och kemiska preparat så sparar du inte bara miljö, utan även pengar.
  • Tandvårdens miljöarbete
  • Varför miljö?
  • Vem styr tandvården?
  • Tandvårdens miljöproblem
  • Hur lösa problemen?
  • Fakta och dialog. Insikt och engagemang. Agera
  • och ändra beteende. Hållbar tandvård och kontroll

Föreläsaren har jobbat länge med miljöfrågor, miljöledningsfrågor, miljöjuridik och miljöutbildning. Huvudmålet är att skapa mer insikt i tandvårdens miljöfrågor
och skapa förutsättningar för en hållbar klinik.Alla kurser från
STF

  • 07 apr 2020
  • Ann-Charlotte Bengtsson, miljöstrateg Folktandvården Skåne
  • Sveriges Tandläkarförbund