Stockholm

Hälso- och sjukvårdsjuridik

Kursen syftar till att ge läkare en genomgång av hälso- och sjukvårdsjuridikens centrala delar. Kursen ska ge kunskaper om hur information om patienter ska hanteras för att den ska vara förenlig med gällande rätt på området. Kursen ska också tydliggöra vikten av att informera om och inhämta patientens samtycke till vård och behandling. Även ansvarssystem och klagomålshantering kommer att belysas.

En ny lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården trädde i kraft 1/1 2018.

Innehåll

  • Till vem får information om en patient lämnas ut?
  • Vad gör jag om jag misstänker att en patient har begått ett brott
  • Vad kan jag berätta om patientens hälsotillstånd för anhöriga?
  • När har jag rätt att ta del av en patients journal?
  • Vad ska anmälas till IVO?
  • Vad gäller om en patient inte kan samtycka till vård och behandling?

FöreläsareAlla kurser från
Ptj

  • 10 maj 2019
  • Pernilla Wikström Pehrson, chefsjurist, Örebro
  • Praktikertjänst