Göteborg, Hotel Riverton

Handfasta kliniska tips!

Kursen är till för dig som vill få handfasta kliniska och underlättande förslag på lösningar på ”vardagliga” protetikfall. Allt från vilket borr som är bra, knep vid avtryckstagning,bettregistrering, blodstillning, lödavtryck osv. Hur gör jag om fru Svensson kommer en fredag kväll med en frakturerad protes och skall på fest? Hur gör jag ett bra provisorium som håller länge? Hur lagar jag en porslinsfraktur så att det håller? Hur gör jag om patienten har en frakturerad broskruv? Hur hittar jag rätt skruv? Och mycket mera. Kursdeltagarna kan komma med önskemål om ämnen de önskar belysa.

Kursplan

 • Blodstillning
 • Olika typer av avtryckstagning
 • Bettregistrering
 • Betthöjning
 • Provisorium
 • Cementering
 • Puts och polering
 • Avlägsna gammal protetik effektivt
 • Tips vid helproteser
 • Protetiska komplikationer

Föreläsningen är mycket kliniskt orienterad men utgår även från teori. Den är rikligt illustrerad med kliniska bilder med steg för steg-beskrivningar.Alla kurser från
STF

 • 28 apr - 29 apr   2022
 • Martin Janda, odont. dr, specialist i oral protetik, Lund
 • Sveriges Tandläkarförbund