Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata10, Stockholm

Heldag om tobaksavvänjning!

Rädda liv- idag och imorgon!
En utbildningsdag om effektiva avvänjningsmetoder och utfasning av cigarettrökning.

Målgrupp: Vårdpersonal under utbildning samt tobaksavvänjare.
Innehåll: Dagen ger dig kunskap om tobaksbruk och best practise i tobaksavvänjning. Rundabordssamtal med erfarenhetsutbyte under lunchen.

Tid: Fredagen den 2 oktober 2015 kl: 10.00-16.00

Program

* Varför tobaksavvänjning?
* Vad tycker vi studenter om avvänjningsutbildningen?
* Rök- och snuseffekter på hälsan.
* Varför röker vi-psykologiska aspekter?
* En rökare berättar.
* Tobaksprevention- vem gör vad i vården?
* Evidensbaserade riktlinjer och erfarenheter.
* Hur och när kan tobaksbruket fasas ut?
* E-cigaretten-hjälp eller stjälp?

Övrigt

Anmälan:
Sänd mail till: info@ymtkansli.org
Ange: namn, befattning, arbetsplats, postadress, telefon, E-post samt ev. specialkost.
Utbildningsdagen är kostnadsfri och inkl. lunch. Anmälan är bindande-uteblivet deltagande
debiteras med 300:-

  • 02 okt 2015
  • Läkare-, Sjuksköterskor- och Tandvård mot Tobak