DAB Showroom, Nybrogatan 69, Stockholm Kl. 9-12

Hjärt-lung-räddningskurs

Rädda någons liv.

I Sverige drabbas årligen 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp. Det finns möjlighet att överleva ett hjärtstopp om någon i närheten omedelbart larmar och startar hjärt-lungräddning.

Om det dessutom finns tillgång till en defibrillator och någon kan använda den ökar möjligheten att överleva avsevärt. Tiden till första defibrillering är direkt avgörande för överlevnaden vid hjärtstopp. För varje minut som går innan ambulans anländer, minskar chansen att överleva med ungefär 10 procent. Helst bör defibrillering ske inom tre minuter efter hjärtstoppet. Forskning pekar på att då kan upp till 70 procent av fallen räddas till livet!

Ha gärna oömma kläder då kursen innehåller praktiska övningar. Under kursen kommer vi utöver utbildningen av Svenska förstahjälpen, att demonstrera vår hjärtstartare Powerheart G5 AED. En helt automatisk defibrillator som är enkel att använda.Alla kurser från
DAB

  • 11 sep 2020
  • Svenska första hjälpen
  • DAB