Stockholm, Wennergren center

Hopplösa parodontiter. Var går gränsen för hälsan?

De medicinska landvinningarna de senaste decennierna har varit många och i allmäntandvården idag finns många patienter med sjukdomar som kan ha betydelse för tandbehandlingen. Tandvården har under samma tid också förbättrats, vilket innebär att svenskarna har många fler tänder högt upp i åren. De grava parodontala skadorna har paradoxalt nog inte minskat, då de kan behandlas och tänderna bibehållas längre. Vi belyser hur tandläkare och tandhygienist kan förhålla sig till patientens krav, allmänhälsa, parodontala sjukdom och bettrehabilitering.

 • Fallbeskrivningar
 • Blödningar vid behandlingar
 • Antikoagulantia
 • Antimikrobiell behandling vid parodontit
 • Allmänhälsans inverkan på min parodontala terapiplanering
 • Vilka mediciner har betydelse?
 • Antibiotikaprofylax
 • Generella riskfaktorer vid parodontal och implantatbehandlingar
 • Vad är en hopplös tand och hur ersätter vi den bäst?


Alla kurser från
STF

 • 07 feb 2020
 • Gunnar Johannsen, odont dr och övertandläkare, Huddinge/Danderyd Kåre Buhlin, övertandläkare, Huddinge
 • Sveriges Tandläkarförbund