Stockholm

Hot och våld – det utmanande mötet. När det oväntade inträffar

Kursen riktar sig till dig som vill ha en fördjupad kunskap om hur du ska riskbedöma och riskminimera en konfliktfylld och utmanande situation. Föreläsaren tar upp hur det mentala förhållningsättet kan påverka mötet samt hur du ska kunna förhålla dig taktiskt till situationen. En aktiv dialog mellan deltagarna och deras erfarenheter erbjuds case-metodik så att du på bästa får de rätta verktygen för att bekämpa hot och våld på din verksamhet.

Innehåll

  • Mentalt förhållningsätt
  • Kommunikativt förhållningssätt
  • Konflikthantering (med och utan hot)
  • Taktiskt förhållningssätt
  • Riskreducering genom kulturförståelse
  • ​Att leva under hot
  • Kamratstöd


Alla kurser från
Ptj

  • 04 dec 2019
  • Stefan Mellström f.d. polis, Nationella insatsstyrkan Stockholm och Richard Larsson Senior säkerhetskonsult och utbildare inom hot och våld Lund
  • Praktikertjänst