Göteborg, Hotel Riverton

Hur blir parodbehandling effektiv och rolig?

Är det möjligt att med ett effektivt samarbete mellan tandläkare och tandhygienist få välmotiverade och friska patienter som gör att arbetet blir roligt. Vad ska vi ha för krav på oss själva i våra yrkesroller och vad kan vi kräva av våra patienter.

  • Att diagnostisera och riskbedöma parodontitpatienter. Vem gör vad?
  • Behandlingsprinciper för den vanliga ”konserverande” parod behandlingen.
  • Strategier för att motivera patienter till egenvård.
  • Remiss till specialist?
  • När är speciella behandlingar aktuella (antibiotika, lambåkirurgi, regenerativ kirurgi)?
  • Parodontal stödbehandling. Hur håller vi våra patienter recidivfria?

Föreläsare

Carin Starkhammar Johansson övertandläkare och Birgitta Jonsson, tandhygienist, båda vid centrum för oral rehabilitering, Linköping.

Kontakta oss

Vill du veta mer?
Kontakta oss på Tandläkarförbundets kursverksamhet.
Sofia Ekenberg på 08-6661544 eller Cecilia Karlsson på 08-6661543.
Eller mejla till oss på kurs@tandlakarforbundet.se
Fakturafrågor ekonomi@tandlakarforbundet.se

Målgrupp

Tandläkare och tandhygienister.Alla kurser från
STF

  • 18 okt 2019
  • Carin Starkhammar Johansson övertandläkare och Birgitta Jonsson, tandhygienist, båda vid centrum för oral rehabilitering, Linköping.
  • Sveriges Tandläkarförbund