Stockholm, Scandic Park

Hur man optimerar en behandling med multidisciplinärt samarbete

Protetiska, parodontala och bettfysiologiska behandlingar kan vara komplexa och komplicerade och behöver därför ofta tandvård av mer än en vårdgivare för att få ett optimalt behandlingsresultat. Vi vill ge exempel på när man med ortodonti kan möjliggöra, underlätta och optimera en efterföljande protetisk behandling. Vi kommer visa vad som är möjligt genom fallpresentationer och diskussioner tillsammans med åhörarna. Och ta upp vikten av bra kommunikation i det interdisciplinära samarbetet.

Exempel på kliniska situationer där ortodonti kan optimera den protetiska behandlingen är:

 • Utrymmesbrist i vertikalled. Abraderade bett
 • Trångställning
 • Glesställning
 • Luckor på fel plats och/eller i fel storlek
 • Extrema överbett-underbett
 • Djupa bett

Andra kliniska situationer där man kan optimera ett behandlingsresultat med ortodonti som en del i behandlingen kan vara:x§

 • Parodontalt skadade bett med fästeförlustoch tandvandringar som följd
 • Bettfysiologiska symptom där en bettavvikelse är en bidragande etiologisk faktor


Alla kurser från
STF

 • 13 mar 2020
 • Thor Henrikson, docent ortodonti, Malmö och Diana Girdo, Specialist i Ortodonti, Malmö
 • Sveriges Tandläkarförbund