Digital Online

Hygien och smittskydd angår hela teamet!

Vilka kunskaper behöver tandvårdsteamet i hygien och smittskydd för att kunna förhindra och förebygga vårdrelaterade infektioner och ökad antibiotikaresistens? Det räcker inte med basala hygienrutiner. Kvalitetsarbete inom detta område måste även inkludera antibiotikahygien och miljöhygien. Hela teamet ska involveras.

 • Vårdrelaterade infektioner i tandvården
 • Spårbarhetskrav
 • Antibiotika och antibiotikaresistens
 • Aseptik och basala hygienrutiner
 • Infektion, inflammation och immunförsvar
 • Sterilutrymmet – klinikens centrum
 • Logistik, kvalitet och ekonomi
 • Validering, prestandakvalificering och processkontroll: autoklav och diskdesinfektor
 • Legala krav och ansvar: tandläkaren, tandhygienisten, tandsköterskan och annan personal


Alla kurser från
STF

 • 18 mar - 19 mar   2021
 • Docent Mikael Zimmerman, docent, Hässleholm Inger Spencer, hygienansvarig FTV Västra Götaland, Skövde Daniel Rulli, produktchef, Stockholm
 • Sveriges Tandläkarförbund