Stockholm, Nordic Light Hotel

Hygien och smittskydd angår hela teamet!

Vilka kunskaper behöver tandvårdsteamet i hygien och smittskydd för att kunna förhindra och förebygga vårdrelaterade infektioner och ökad antibiotikaresistens samt att minska riskerna för smittspridning? Det räcker inte med basala hygienrutiner. Kvalitetsarbete inom detta område måste även inkludera antibiotikahygien och miljöhygien likaväl som beredskap och strategi inför allvarliga driftstörningar. Nästa pandemi är en tidsfråga. Hela teamet ska involveras.

Kursplan

 • Vårdrelaterade infektioner i tandvården
 • Spårbarhetskrav
 • Antibiotika och antibiotikaresistens
 • Aseptik och basala hygienrutiner
 • Infektion, inflammation och immunförsvar
 • Sterilutrymmet – klinikens centrum
 • Logistik, kvalitet och ekonomi
 • Validering, prestandakvalificering och processkontroll: autoklav och diskdesinfektor
 • Legala krav och ansvar: tandläkaren, tandhygienisten, tandsköterskan och annan personal
 • Beredskap, strategier, omvärldsbevakning. Väsentliga nätverk


Alla kurser från
STF

 • 17 mar - 18 mar   2022
 • Docent Mikael Zimmerman, docent, Hässleholm Inger Spencer, konsult och rådgivare inom vårdhygien i tandvården, Skövde Daniel Rulli, produktchef, Stockholm
 • Sveriges Tandläkarförbund